Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Afvalcontainers
Afval

Afvalinzameling

We kunnen veel minder afval weg gooien door het afval goed te scheiden in papier, plastic, glas, textiel en groente-fruit-en tuinafval (GFT). GFT-afval is...

Lees meer
Arbeidsmarkt
Participatiewet

Arbeidsmarkt

De meeste mensen willen graag werken, niet alleen voor het inkomen, maar ook voor de structuur van het dagelijks leven, het contact met collega’s en om bij te...

Lees meer
armoede
Participatie

Armoedebestrijding

Schuldhulpverlening en integrale gezinszorg dragen bij aan armoedebestrijding. GroenLinks heeft bijgedragen aan de verruiming van de kindgebonden bijzondere...

Lees meer
BedrijventerreinDiemen
Duurzaamheid

Bedrijventerreinen

GroenLinks wil de bedrijven op de Diemense bedrijventerreinen blijven stimuleren om steeds zuiniger met energie om te gaan en wil dan ook alert zijn op nieuwe...

Lees meer
Belasting
Economie

Belasting

De inkomsten van de Gemeente bestaan naast middelen van het Rijk uit onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffen- en de riool heffing en toeristenbelasting...

Lees meer
Holland Park feb 2018 (foto: Bianka Douw)
Wonen

Bergwijkpark / Holland Park

Bij de ontwikkeling van Bergwijkpark / Holland Park naar een wijk met gecombineerd werken en wonen zijn nieuwe technieken voor energiezuinige woningbouw...

Lees meer
Bredeschool Meridiaan
Basisscholen

Brede School

In 2009 is de eerste brede school, De Meridiaan, door GroenLinks wethouder Grondel geopend. GroenLinks is er trots op dat inmiddels alle basisscholen in Diemen...

Lees meer
Communicatie
Participatie

Communicatie

Duidelijke communicatie met de burgers, laagdrempeligheid van gemeentelijke diensten en adequate klachtenafhandeling zijn volgens GroenLinks belangrijke zaken...

Lees meer
Theater De Omval
Cultuur

Cultuur

GroenLinks wil graag dat Theater de Omval een thuis is en blijft voor alle leeftijden en culturen en voor allerhande kunstvormen. Naast het huidige, gevarieerde...

Lees meer
GL excursie Diemer Vijfhoek met Ruud Grondel zomer 2018
Natuur

Diemer Vijfhoek

Dit is een geweldig natuurgebied voorbij Fort Diemerdam en de elektriciteitscentrale, behorend bij de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). GroenLinks...

Lees meer
Mist in het Diemerbos
Natuur

Diemerbos

Het Diemerbos is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Lees meer
Duurzaam Hellendoorn
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een manier van leven geworden waar de samenleving niet meer omheen kan en mag.

Lees meer