Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Afvalcontainers
Afval

Afvalinzameling

GroenLinks staat voor bewust en zo gemakkelijk mogelijk scheiden van afval. Afvalscheiding in Diemen is onder leiding van onze GroenLinks wethouder verbeterd...

Lees meer
Arbeidsmarkt
Participatiewet

Arbeidsmarkt

Werk is voor veel mensen belangrijk; het geeft structuur in het leven, een inkomen, eigenwaarde, vrijheid, contacten en de mogelijkheid om bij te dragen aan de...

Lees meer
armoede
Participatie

Armoedebestrijding

De ongelijkheid stijgt en de armoede neemt niet af. Daarom blijft GroenLinks inzetten op armoedebestrijding en ontwikkelkansen. We pakken schulden verder aan...

Lees meer
BedrijvenfotoEgbert
Duurzaamheid

Bedrijven

GroenLinks wil ondernemers blijven betrekken bij beleidsontwikkelingen die hen aangaan. Ook wil GroenLinks ondernemers blijven stimuleren en waar het kan...

Lees meer
Belasting
Economie

Belasting

De inkomsten van de Gemeente bestaan naast middelen van het Rijk uit onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffen- en de rioolheffing en toeristenbelasting...

Lees meer
Energiecentrale Diemen
Duurzaamheid

Biomassa

Vanaf het begin heeft GroenLinks Diemen duidelijk gemaakt tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen te zijn. We werden als gemeenteraad geconfronteerd...

Lees meer
Bredeschool Meridiaan
Basisscholen

Brede School

Goed onderwijs is het beste wat we onze jonge inwoners kunnen geven. School als een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt...

Lees meer
Busbaan Diemen Zuid

Busbaan Diemen Zuid

De verkeerssituatie in Diemen Zuid wordt momenteel opnieuw bekeken in verband met de nieuwe woningbouw in Holland park en de daardoor toenemende verkeersstromen...

Lees meer
Communicatie
Participatie

Communicatie

Duidelijke communicatie met de burgers, laagdrempeligheid van gemeentelijke diensten en adequate klachtenafhandeling zijn volgens GroenLinks belangrijke zaken...

Lees meer
Theater De Omval
Cultuur

Cultuur

GroenLinks is blij met de verhuizing van de OBA naar Theater de Omval. Dit betekent een nieuwe impuls voor de cultuur in Diemen. Theater de Omval en de OBA...

Lees meer
Diemervijfhoek
Natuur

Diemer Vijfhoek

Dit is een geweldig natuurgebied voorbij Fort Diemerdam en de elektriciteitscentrale, behorend bij de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). GroenLinks...

Lees meer
DiemerbosFotoEgbert
Natuur

Diemerbos

Het Diemerbos is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Bospercelen en veenweidegebied leveren een voedselrijke leefomgeving voor vele vogel- en diersoorten...

Lees meer