Het Diemerbos is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Bospercelen en veenweidegebied leveren een voedselrijke leefomgeving voor vele vogel- en diersoorten, waaronder de ringslang. Het Diemerbos is tevens onderdeel van de Diemerscheg, één van de groengebieden rond Amsterdam waarin de steeds toenemende bevolking ruimte heeft om te wandelen, te fietsen en te spelen. GroenLinks is groot voorstander van behoud van het Diemerbos en pleit voor goede financiering van het onderhoud.