Nieuws

GroenLinks reikt Groene Lintje uit

Uitreiking Groene Lintje 2017 (Foto Peter van de Mortel)

GroenLinks Diemen heeft op 16 mei het Groene Lintje 2017 uitgereikt aan Willem Groeneveld. Altijd een feestelijke gebeurtenis om iemand die zich (22 jaar!) met hart en ziel ingezet heeft voor groen, milieu en duurzaamheid in onze gemeente een blijk van waardering te geven. Wethouder Ruud Grondel omschreef hem als de "verpersoonlijking van het Diemense milieubeleid". Zo was hij o.a. de drijvende kracht achter het luchtkwaliteitsplan, de milieunotitie, woningisolatie en duurzame subsidieregelingen voor burgers.

Lees verder

Jongerenraad organiseert politiek debat

De Diemense Jongerenraad debatteert over stellingen

Tien stellingen (zie onderaan dit artikel) had de jongerenraad van Diemen geformuleerd om de politieke partijen, waarvan de meeste een jongere hadden afgevaardigd, te laten debatteren. In Het Wapen van Diemen hadden zich op 9 februari zo'n vijftig toehoorders verzameld om VVD, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D'66 en het CDA de degens te zien kruisen. Namens GroenLinks voerde Fabian van Hal het woord. Fabian is bestuurslid van Dwars (GroenLinkse jongeren) en onlangs in Diemen komen wonen.

Lees verder

Bijeenkomst GroenLinks Diemen over populisme

GroenLinks kwam op donderdag 19 januari bij elkaar om over populisme te praten.

De bijeenkomst was inspirerend. Zoals vaak, blijkt dat een aantal GroenLinks-mensen bij elkaar, samen een onderwerp op een prettige, zoekende, humorvolle en diepgravende manier kunnen bespreken.  Het levert iedereen scherpere inzichten op. In het kort werden twee aspecten besproken: de kiezers die op populistische partijen stemmen en de leidende denkbeelden van populistische bewegingen.

Lees verder

Opening infotheek Diemerbos

Onder grote belangstelling is vanmiddag, donderdag 26 januari, een mooie informatiehoek in boerderij Landlust geopend. Wandelaars, groepjes kinderen, bezoekers van de theetuin en andere gasten kunnen hier van alles te weten komen over planten en dieren in het Diemerbos.

Lees verder

Jeugdarts uit Diemen pleit voor verstandig vuurwerkgebruik

Willemien Boland

GroenLinks Diemen had even voor de Kerst een gesprek met de Diemense jeugdarts Willemien Boland over de toenemende weerstand tegen particulier vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Het aantal oogletsels na vuurwerkongelukken daalt gelukkig ieder jaar, maar dat geldt niet voor verwondingen aan bijvoorbeeld handen. Willemien is, net als GroenLinks, voorstander van meer vuurwerkvrije zones in de gemeente met professionele vuurwerkshows als alternatief. Volgens TNS/NIPO denkt zestig procent van de mensen er inmiddels zo over.

Lees verder

GroenLinks Diemen tegen festivals Diemerbos

GroenLinks Diemen heeft in de besluitvormende raadsvergadering van 1 december samen met de SP tegen het voorstel gestemd om Staatsbosbeheer de komende vijf jaar festivals in het Diemerbos te laten organiseren. Na een aanloopperiode van enkele jaren en een verlengde pilot afgelopen zomer vindt de GroenLinksfractie de voordelen van de festivals niet duidelijk genoeg naar voren komen. Herstel van de schade aan het bos kost veel geld en de opbrengsten blijven tot nu toe onder de maat. GroenLinks is er niet van overtuigd dat er in de komende jaren wel voldoende winst te verwachten is. Winst die nodig is om te voorzien in de onderhoudskosten van het Diemerbos. Daarnaast zijn er ook de bezwaren van verminderde toegankelijkheid van het bos en geluidsoverlast. GroenLinks beschouwde de verlengde pilot als ijkpunt en wil zich, gezien de schamele uitkomst, niet voor vijf jaar vastleggen.

Pagina's