Afdeling

Alle GL-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Alle GL-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Contact
Wilt u met ons in contact treden, stuur dan een bericht naar het secretariaat van de fractie:
groenlinksdiemen@xs4all.nl,

of naar het secretariaat van de afdeling, bestuur en lidmaatschapzaken:
gldiemen@xs4all.nl

Politiek leider en fractievoorzitter Nicole van Engelen is bereikbaar via:
n.vanengelen@diemen.nl en tel. 020-6901192.

 

Partij
GroenLinks Diemen is een actieve partij in de Diemense politiek. Met idealen op het gebied van duurzaamheid, groen, democratie, verdraagzaamheid en solidariteit, levert de afdeling, die momenteel door vijf ervaren raadsleden en een deskundige wethouder wordt vertegenwoordigd, een belangrijke bijdrage aan het beleid van onze gemeente.

We zijn een sociale partij die collectieve ondersteuning wil bieden op individuele maat en die de gelijkwaardigheid van alle mensen hoog in het vaandel heeft. We zijn een progressieve partij. Onze omgeving en de maatschappelijke verhoudingen veranderen voortdurend en daar spelen we op in.

 

Afdeling
De afdeling van GroenLinks in Diemen bestaat uit alle GroenLinks-leden die in onze gemeente wonen. Momenteel telt de afdeling ruim 80 leden. De afdeling is een onderdeel van de landelijke partij GroenLinks en binnen deze kaders voert de afdeling haar eigen beleid.
Het beleid van de afdeling wordt bepaald door haar leden. Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens een keer per jaar wordt gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de beleidskeuzes gemaakt en formeel vastgesteld. Ook wordt tijdens de ALV de fractie- en bestuursleden gekozen.
Onze actieve leden dragen op verschillende manieren bij aan de zichtbaarheid en verdieping binnen onze afdeling; of het nu in de campagnecommissie is of als denktank. Af en toe samen een excursie organiseren, een discussiebijeenkomst of een bijdrage leveren aan een regionale bijeenkomst, hoort ook bij het afdelingswerk.

 

Politiek
Tijdens de huidige raadsperiode is GroenLinks Diemen deel van de coalitie en heeft samen met de PvdA, D66 en SP een coalitieakkoord gesloten. Hierin zijn veel speerpunten uit ons verkiezingsprogramma opgenomen.
De Diemense GroenLinks-gemeenteraadsfractie wordt ondersteund en kritisch gevolgd door het afdelingsbestuur. De fractie vergadert iedere maandag en informeert de GLD-leden over haar activiteiten middels een wekelijkse mailbericht. De leden hebben de mogelijkheid de fractievergaderingen bij te wonen en mee te denken en te discussiëren over zowel het Diemense gemeentebeleid, als de provinciale, landelijke en Europese politiek. Er worden activiteiten georganiseerd, meningen gevormd en ideeën ontwikkeld. De afdeling draagt tevens zorg voor de opstelling van het gemeentelijke verkiezingsprogramma en het voeren van lokale verkiezingscampagnes.

 

GroenLinks op de koffie
Wilt u kennismaken met onze raadsleden? Zijn er dingen waar u, in uw wijk, mee zit en die de gemeenteraad moet weten? Nodig dan GroenLinks uit op de koffie. U zorgt voor een volle huiskamer en koffie, wij komen met iets lekkers en de garantie van een ongedwongen, maar boeiend gesprek over de Diemense politiek.
Wat is precies de bedoeling?

  • Kennismaking met raadsleden van GroenLinks

  • Wij maken nader kennis met u en uw buren

  • U kunt ons vertellen over al uw zorgen, opmerkingen en (verbeter)ideeën inzake de politiek in Diemen

  • U kunt vragen stellen en duidelijk maken waar u, in uw wijk/buurt, mee zit en wat de gemeenteraad daarover moet weten

  • De raadsleden luisteren naar u en gaan daarna graag met u in gesprek. Zo krijgen zij input voor de komende vier jaar.

Bent u geïnteresseerd in zo’n ontmoeting? Of wilt u liever een fractiebijeenkomst bijwonen? Meld dit via de e-mail aan de secretaris van de fractie.

 

Word Lid!

Wil je lid worden van de GroenLinks-afdeling in Diemen? Meld je aan bij de landelijke ledenadministratie via deze link