Contact

Wilt u contact met onze fractie over een politiek onderwerp? Stuur dan een bericht naar fractie@groenlinksdiemen.nl.

Wilt u contact met ons over een ander onderwerp? Stuur dan een bericht naar bestuur@groenlinksdiemen.nl.

Onze fractievoorzitter Hilda van ’t Riet is bereikbaar via hilda.van.t.riet@diemen.nl.

 

Politiek

GroenLinks Diemen is een actieve partij in de Diemense politiek. Met idealen op het gebied van duurzaamheid, groen, democratie, verdraagzaamheid en solidariteit, levert de afdeling, die momenteel door vijf ervaren raadsleden en een deskundige wethouder wordt vertegenwoordigd, een belangrijke bijdrage aan het beleid van onze gemeente.

We zijn een sociale partij die collectieve ondersteuning wil bieden op individuele maat en die de gelijkwaardigheid van alle mensen hoog in het vaandel heeft. We zijn een progressieve partij. Onze omgeving en de maatschappelijke verhoudingen veranderen voortdurend en daar spelen we op in.

In 2018 hebben wij samen met de PvdA en D66 een coalitieakkoord gesloten waarin veel van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Na de verkiezingen van 2022 zijn we opnieuw de grootste partij van Diemen gebleven. Ditmaal heeft Ons Diemen een grote zetelwinst behaald, zodat wij op 29 mei 2022 een coalitieakkoord hebben gesloten met Ons Diemen, D66 en PvdA; ´Diemen met en voor elkaar´. Deze coalitie wil graag participatie naar een hoger plan tillen en samen met de inwoners werken aan een duurzame en sociale gemeente. 
Onze fractie vergadert iedere maandag en informeert de leden over haar activiteiten middels een maandelijkse nieuwsbrief. De leden zijn van harte welkom om de fractievergaderingen bij te wonen en mee te denken over onze standpunten.

 

Afdeling

De afdeling van GroenLinks in Diemen bestaat uit alle GroenLinks-leden die in onze gemeente wonen. Momenteel telt de afdeling ruim meer dan 100 leden De afdeling is een onderdeel van de landelijke partij GroenLinks en binnen deze kaders voert de afdeling haar eigen beleid.

Het zevenkoppige bestuur van de afdeling organiseert activiteiten, campagnes en verkiezingsdeelnames, verzorgt de communicatie met onze leden en de buitenwereld, en zorgt ervoor dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Minstens één keer per jaar is er een formele ledenbijeenkomst waarin beleidskeuzes door onze leden worden vastgesteld en waarin fractie- en bestuursleden worden gekozen.
Onze actieve leden dragen op verschillende manieren bij aan de zichtbaarheid en verdieping binnen onze afdeling; of het nu in de campagnecommissie is of als denktank. Af en toe samen een excursie organiseren, een discussiebijeenkomst of een bijdrage leveren aan een regionale bijeenkomst, hoort ook bij het afdelingswerk.

 

Activiteiten en werkgroepen.

Wij organiseren een grote variatie aan activiteiten. Zo hebben we verschillende inhoudelijke werkgroepen waarin leden en sympathisanten bij elkaar komen om een specifiek onderwerp in de diepte te bespreken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn waardevolle input voor onze fractie. Onderwerpen waarvoor momenteel werkgroepen actief zijn; 

Daarnaast organiseren we tal van andere activiteiten, denk aan koffies, borrels, pubquizzen, darttoernooien, etc. Ook nemen we regelmatig deel aan externe  bijeenkomsten zoals regionale of gemeentelijke discussieavonden, opschoondagen en demonstraties (bijvoorbeeld de Klimaatmars in 2019).

 

GroenLinks op de koffie

Wilt u kennismaken met onze raadsleden? Zijn er dingen waar u, in uw wijk, mee zit en die de gemeenteraad moet weten? Nodig dan GroenLinks uit op de koffie. U zorgt voor een volle huiskamer en koffie, wij komen met iets lekkers en de garantie van een ongedwongen, maar boeiend gesprek over de Diemense politiek.
Wat is precies de bedoeling?

  • Kennismaking met raadsleden van GroenLinks

  • Wij maken nader kennis met u en uw buren

  • U kunt ons vertellen over al uw zorgen, opmerkingen en (verbeter)ideeën inzake de politiek in Diemen

  • U kunt vragen stellen en duidelijk maken waar u, in uw wijk/buurt, mee zit en wat de gemeenteraad daarover moet weten

  • De raadsleden luisteren naar u en gaan daarna graag met u in gesprek. Zo krijgen zij waardevolle input voor de komende vier jaarbij de vorming van hun standpunt.

Bent u geïnteresseerd in zo’n ontmoeting? Stuur dan een mailtje naar bestuur@groenlinksdiemen.nl.

 

Word lid en doe mee!

Wil je lid worden van de GroenLinks-afdeling in Diemen? Meld je aan bij de landelijke ledenadministratie via deze link