De concept-versie, die vandaag is gepubliceerd, wordt nu voorgelegd aan hele raad, bewoners, organisaties. Na een uitgebreide openbare overlegronde hebben GroenLinks, D66 en de PvdA enkele weken geleden het advies van informateur Ruud Grondel {GroenLinks} om in gesprek te gaan over de vorming van een college opgevolgd. Die prettige en inhoudelijke gesprekken hebben geleid tot een ‘concept-versie’ van het akkoord.

Iedereen is op 24 mei a.s. om 8 uur welkom om hun mening te geven over het concept akkoord tijdens de informatieve raadsvergadering. GroenLinks fractievoorzitter Nicole van Engelen: “We zijn enorm trots op dit akkoord, en zien uit naar het commentaar en de aanvullingen en verbeteringen van anderen.” Het akkoord, met als titel ‘Duurzaam Samenleven’, stelt voor om meer werk te maken van diversiteit, om veel sociale woningen en middenhuur te bouwen, fors in te zetten op duurzaamheid, meer Diemenaren aan het werk en uit de armoede te helpen, en om stevige keuzes te maken voor een goed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen.

Van Engelen: “Dit akkoord investeert blijvend in voor GroenLinks belangrijke punten, zoals betaalbaar wonen, diversiteit en armoedebeleid, en zet grote stappen ten aanzien van energietransitie , afval en klimaatadaptatie, en het verbinden en versterken van Diemense natuur.”

De concept-versie van het akkoord zal tijdens een ‘informatieve raadsvergadering’ ter bespreking en commentaar worden voorgelegd aan maatschappelijke organisaties, bewoners en andere raadsfracties. Het is voor het eerst dat dit gebeurd.

Jeroen Klaasse, lijsttrekker van D66 Diemen: “Dit akkoord voorziet in investeringen in uitstekende voorzieningen voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur, om Diemenaren dichter bij elkaar te brengen, zoals de middelbare school, een extra sporthal en hockeyvelden. Ook zijn we blij met de voorgestelde bouw van sociale en middeldure huurwoningen. D66 is trots op de duidelijke keuzes voor prioriteiten zoals duurzaamheid en diversiteit.”

De definitieve vaststelling van het akkoord volgt dan op 30 mei, zodat opmerkingen en aanpassingen door andere raadsfracties of naar aanleiding van opmerkingen uit inspraak nog kunnen worden besproken en opgenomen.

PvdA-lijsttrekker Lex Scholten: “Het is een evenwichtig akkoord met aandacht voor duurzaamheid, sociaal beleid en gemeenschapszin. Bijzonder blij met de extra inspanning voor sociale woningbouw en middenhuur. Een akkoord waar ik als sociaal democraat trots op ben.”