Werkgroep inclusie en diversiteit.

GroenLinks Diemen wil graag een afspiegeling zijn van de Diemense bevolking, zowel in onze mensen als in onze standpunten. Daarom hebben we een actieve werkgroep die de verbinding zoekt met mensen en groepen die we nog niet zo vaak zien bij onze activiteiten. 

We willen eraan bijdragen dat iedere inwoner van Diemen: 

  • Gehoord en gezien wordt in de Diemense politiek, 
  • Gelijke kansen krijgt, bijvoorbeeld bij het vinden van een huis, baan of opleiding, 
  • Niet wordt gediscrimineerd op basis van culturele achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur.  

We richten ons momenteel voornamelijk op de groepen die we relatief weinig terugzien in onze leden en bij onze activiteiten: 

  • Mensen met een biculturele (niet-westerse) achtergrond, 
  • Ouderen en gehandicapten, 
  • Praktisch opgeleiden. 

De werkgroep gaat graag in gesprek met inwoners van Diemen uit deze groepen. Neem gerust contact met ons op als je met ons in gesprek of als je graag wil deelnemen in de werkgroep; stuur een mailtje naar bestuur@groenlinksdiemen.nl