Werkgroep Energietransitie en Duurzaamheid.

Op dit moment gaat onze aandacht vooral uit naar twee thema’s:

- Regionale Energie Strategie; hoe kunnen we in Diemen met zonneparken en windmolens hernieuwbare stroom opwekken?

- Transitievisie Warmte; hoe kunnen we in Diemen de omslag maken naar een duurzame warmtevoorziening?

Deelnemers aan de werkgroep hebben expertise, interesse of een netwerk op het gebied van energie en duurzaamheid. Daarnaast nodigen we met regelmaat experts en gastsprekers uit om ons bij te praten over de ontwikkelingen in een specifiek domein. 

We komen iedere maand op een vrijdagavond bij elkaar. Mocht je óók interesse hebben, laat het dan even weten via bestuur@groenlinksdiemen.nl je bent van harte welkom!