We kunnen veel minder afval weg gooien door het afval goed te scheiden in papier, plastic, glas, textiel en groente-fruit-en tuinafval (GFT). GFT-afval is bovendien een basis voor compost en biogas, dat bespaart schaarse grondstoffen. Het restafval, zonder GFT, wordt gebruikt als duurzame energiebron waar bijvoorbeeld ook gips en metalen uit worden teruggewonnen. GroenLinks wil graag dat iedereen bewust omgaat met afval en zo gemakkelijk mogelijk kan scheiden.