Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

HistorischeKringDiemen
Cultuur

Historische Kring

De Historische Kring Diemen doet veel om de Diemense geschiedenis tot leven te brengen. GroenLinks vindt het werk van de Historisch Kring van grote waarde en...

Lees meer
HollandParkfotoEgbertBouwhuis2
Wonen

Holland Park

Bij de ontwikkeling van Holland Park zijn nieuwe technieken voor energiezuinige woningbouw toegepast en is gewerkt met duurzame materialen. GroenLinks heeft de...

Lees meer
Horeca op Diemerplein (foto: Bianka Douw)
Horeca

Horeca

GroenLinks juicht horeca op gepaste schaal in Diemen toe.

Lees meer
JongerenGSM
Jongeren

Jongeren / starters

GroenLinks neemt jongeren serieus en zal hun belangen behartigen als het gaat om bestrijding van werkloosheid, zoeken naar stageplekken bij bedrijven en...

Lees meer
KlimaatfotoEgbert
Energietransitie

Klimaat

Iedereen, ook in Diemen, merkt dat het klimaat verandert. Inmiddels is duidelijk dat langer wachten geen optie is, wij moeten nu handelen. We beschermen en...

Lees meer
luchtvervuiling
Gezondheid

Luchtkwaliteit

Dankzij GroenLinks was er een Luchtkwaliteit Actieplan met periodieke rapportages over de luchtkwaliteit metingen in Diemen. Ook in de Duurzaamheidsagenda is...

Lees meer
Mantelzorg.jpg
Mantelzorg

Mantelzorgers

GroenLinks wil graag dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen van de gemeente door regelmatig met de zorgorganisaties, huisartsen en de...

Lees meer
Zone 30 in Diemen
Gezondheid

Maximumsnelheid

In de gehele bebouwde kom wil GroenLinks een maximumsnelheid van 30 km/u en op de omringende snelwegen 80 km/u. Dit voor het terugdringen van geluidshinder en...

Lees meer
Holland Park
Nieuwbouw

Nieuwbouw

GroenLinks wil dat we bouwen binnen de grenzen van de huidige bebouwing, waarbij we hoogwaardig groen beschermen en inzetten op het in stand houden of vergroten...

Lees meer
De Omval
Cultuur

Omval

Theater de Omval wordt nu uitgebreid en de bibliotheek komt in hetzelfde gebouw. Dit geeft extra mogelijkheden voor een uitgebreid cultureel aanbod voor alle...

Lees meer
onderwijs.jpg
Onderwijs

Onderwijs

In Diemen is mede door GroenLinks beleid ontwikkeld dat naleving van de leerplicht, (taal)ontwikkelingsproblemen en de aansluiting met het voortgezet onderwijs...

Lees meer
OntwikkelingsSamenwerking2
Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Werken aan een duurzame, democratische samenleving wereldwijd betekent ook betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks neemt haar...

Lees meer