Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

IJmeerlijn
Openbaar vervoer

IJmeerlijn

De aan te leggen IJmeerlijn tussen Amsterdam en Almere mag geen snelweg worden, maar ten hoogste een railverbinding met dan ook een halte in Diemen.

Lees meer
Holland Park
Jongeren

Jongeren / starters

GroenLinks neemt jongeren serieus en zal hun belangen behartigen als het gaat om bestrijding van werkloosheid, zoeken naar stageplekken, starten op de...

Lees meer
Zonnepanelen
Energietransitie

Klimaat / Energie

De gemeente heeft een plan van aanpak om tot een energieneutraal Diemen te komen in 2040. Dit is een uitdagend doel waarmee Diemen in 2040 energieneutraal moet...

Lees meer
Lichtvervuiling
Duurzaamheid

Lichtvervuiling

Alle lampen die 's nacht aan zijn zorgen ervoor dat bijvoorbeeld vogels een verstoord dag/nacht ritme krijgen. GroenLinks pleit voor led-verlichting als...

Lees meer
luchtvervuiling
Gezondheid

Luchtkwaliteit

Dankzij GroenLinks is er een Luchtkwaliteit Actieplan en wordt er periodiek verslag uitgebracht van de luchtkwaliteit metingen in Diemen. GroenLinks blijft...

Lees meer
Mantelzorg.jpg
Mantelzorg

Mantelzorgers

GroenLinks wil graag dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen van de gemeente door regelmatig met de zorgorganisaties, huisartsen en de...

Lees meer
Zone 30 in Diemen
Gezondheid

Maximumsnelheid

In de gehele bebouwde kom wil GroenLinks een maximumsnelheid van 30 km/u. en op de omringende snelwegen 80 km/u. Dit voor het terugdringen van geluidshinder en...

Lees meer
Holland Park
Nieuwbouw

Nieuwbouw

GroenLinks is van mening dat alle nieuwbouw aan strenge criteria dient te voldoen wat betreft het gebruik van duurzame materialen en energiezuinigheid...

Lees meer
De Omval
Cultuur

Omval

GroenLinks wil graag dat Theater de Omval een thuis is en blijft voor alle leeftijden en culturen en voor allerhande kunstvormen. Naast het huidige, gevarieerde...

Lees meer
onderwijs.jpg
Onderwijs

Onderwijs

In Diemen is mede door GroenLinks beleid ontwikkeld dat naleving van de leerplicht, (taal)ontwikkelingsproblemen en de aansluiting met het voortgezet onderwijs...

Lees meer
OntwikkelingsSamenwerking2
Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Werken aan een duurzame, democratische samenleving wereldwijd betekent ook betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks neemt haar...

Lees meer
Tram 9 in Diemen
Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Als alternatief voor het groeiende autoverkeer wil GroenLinks investeren in goed openbaar vervoer. GroenLinks vindt verslechtering van openbaar vervoer...

Lees meer