In de gehele bebouwde kom wil GroenLinks een maximumsnelheid van 30 km/u. en op de omringende snelwegen 80 km/u. Dit voor het terugdringen van geluidshinder en luchtvervuiling en ter verhoging van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.