Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Tram 9 in Diemen
Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Als alternatief voor het groeiende autoverkeer wil GroenLinks investeren in goed openbaar vervoer. GroenLinks vindt verslechtering van openbaar vervoer...

Lees meer
OBA Diemen
Bibliotheek

Openbare bibliotheek

De bibliotheek in Diemen is één van de meest succesvolle filialen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het dus meer dan waard om behouden te blijven, op het...

Lees meer
Ouderenlangerthuiswonen
Ouderen

Ouderen

Ouderen die dat willen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het huisbezoek aan 75-plussers en Diemen voor Elkaar (een volwaardig loket voor...

Lees meer
OZB
Belastingen

OZB

Onroerende Zaak Belasting (OZB) is de belasting die de gemeenten in Nederland mogen heffen bij eigenaren van woningen en bedrijfspanden. In Diemen wordt naast...

Lees meer
BetaaldParkeren
Parkeren

Parkeren

GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. GroenLinks is voor betaald parkeren voor bezoekers in de omgeving van het...

Lees meer
ParticipatieFotoEgbertinDoeGL
Participatie

Participatie

Burgers moeten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken kunnen worden bij plannen in een wijk of bij gemeentelijke ontwikkelingen. Op de gemeentelijke website...

Lees meer
RecreatiePenbos
Recreatie

Recreatie

GroenLinks is voorstander van uitbreiding van de horeca op Diemense schaal. Diemer Festijn, Loswal Festival, Duke op het Diemerplein en het Multiculturele...

Lees meer
Flats Beukenhorst
Wonen

Sociale woningbouw

Het is voor alle bewoners belangrijk om een geschikte woning te hebben. Helaas is in Diemen nog altijd een groot tekort aan betaalbare woningruimte. De...

Lees meer
Spoordriehoek

Spoordriehoek

GroenLinks vindt het nog te vroeg om voor de Spoordriehoek een keuze te maken wat daar het beste tot zijn recht komt. Of het nu gaat om wonen...

Lees meer
Spoorwegovergang centrum
Verkeersveiligheid

Spoorwegovergang centrum

De spoorwegovergang in Diemen centrum wordt momenteel vervangen door een onderdoorgang. GroenLinks is verheugd dat dat dit geen lange tunnel wordt, maar een...

Lees meer
SpoortzichtFotoEgbertBouwhuis
Natuur

Spoorzicht

Natuurpark Spoorzicht is een ecologisch hoogwaardig jong bos op het terrein van voormalig sportpark Spoorzicht. In Natuurpark Spoorzicht hebben zich tal van...

Lees meer
Diemer ijsbaan maart 2018 (foto: Bianka Douw)
Sport

Sport

Bewegen en sport zijn van groot belang voor onze gezondheid; tevens is het een prima vrijetijdsbesteding en een goede manier om anderen te ontmoeten. Het grote...

Lees meer