Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

OBA Diemen
Bibliotheek

Openbare bibliotheek

De bibliotheek in Diemen is één van de meest succesvolle filialen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het dus meer dan waard om behouden te blijven, op het...

Lees meer
Ouderenlangerthuiswonen
Ouderen

Ouderen

Ouderen moeten in staat gesteld worden om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te blijven wonen. Het huisbezoek aan 75-plussers en Diemen voor...

Lees meer
OZB
Belastingen

OZB

Onroerende Zaak Belasting is de belasting die de gemeenten in Nederland mogen heffen bij eigenaren van woningen en bedrijfspanden. In Diemen wordt naast OZB ook...

Lees meer
BetaaldParkeren
Parkeren

Parkeren

GroenLinks is voor betaald parkeren voor bezoekers in de omgeving van het winkelcentrum om parkeeroverlast die er anders voor de omwonenden ontstaat tegen te...

Lees meer
Diemer Festijn 2018 (foto: Karin Mars)
Recreatie

Recreatie

GroenLinks is voorstander van uitbreiding van de horeca op Diemense schaal. Diemer Festijn, Loswal Festival en het Multiculturele Festival zijn waardevolle...

Lees meer
Schooltuinen
Biodiversiteit

Schooltuinen

Om de jeugd in contact te brengen met het kweken van gewassen en met natuurwaarden is het inrichten van schooltuinen een goed initiatief. GroenLinks wil graag...

Lees meer
Flats Beukenhorst
Wonen

Sociale woningbouw

GroenLinks heeft de ambitie dat 25% van de woningvoorraad uit sociale woningbouw bestaat (eind 2017 was dat minder dan 20%) en dat ook woningen met middelhoge...

Lees meer
Spoorwegovergang centrum
Verkeersveiligheid

Spoorwegovergang centrum

De spoorwegovergang in Diemen centrum gaat vervangen worden door een onderdoorgang. GroenLinks is verheugd dat uit de plannen blijkt dat dit geen lange tunnel...

Lees meer
SpoorzichtDiemen2
Natuur

Spoorzicht

Natuurpark Spoorzicht is een ecologisch hoogwaardig jong bos op het terrein van voormalig sportpark Spoorzicht. In Spoorzicht hebben zich tal van zeldzame...

Lees meer
Diemer ijsbaan maart 2018 (foto: Bianka Douw)
Sport

Sport

Bewegen en sport zijn van groot belang voor onze gezondheid; tevens is het een prima vrijetijdsbesteding. Het grote aanbod van gevarieerde sporten wil...

Lees meer
Jongeren
Jongeren

Starters/jongeren

Jongeren moeten kunnen rekenen op een goede start. Dit houdt in: goed onderwijs, een passend cultureel aanbod, stageplaatsen bij bedrijven en instellingen en...

Lees meer
Metrostation Diemen Zuid
Wonen

Station Diemen Zuid

Dankzij de Campus en nieuwe woningen nabij station Diemen Zuid is de omgeving levendiger en veiliger geworden in de afgelopen jaren. Dit zal de komende jaren...

Lees meer