Natuurpark Spoorzicht is een ecologisch hoogwaardig jong bos op het terrein van voormalig sportpark Spoorzicht. In Spoorzicht hebben zich tal van zeldzame dieren en planten gevestigd. Daarom heeft het de voorkeur van GroenLinks het in de huidige staat te behouden. Deze groene longen in het centrum van Diemen leveren zuurstof voor alle omwonenden en koelte in tijden van hitte, en bovendien ruimte om te recreëren en de natuur te ervaren.