Onroerende Zaak Belasting is de belasting die de gemeenten in Nederland mogen heffen bij eigenaren van woningen en bedrijfspanden. In Diemen wordt naast OZB ook afvalstoffenheffing en rioolheffing geïnd, om het hoge niveau van uitvoering van de gemeentelijke taken en van de voorzieningen voor sport, cultuur en sociale samenhang in Diemen in stand te kunnen houden. GroenLinks vindt dat wanneer dit noodzakelijk is voor de instandhouding van deze taken en voorzieningen verhoging van de OZB niet uit de weg kan worden gegaan.