Ouderen moeten in staat gesteld worden om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te blijven wonen. Het huisbezoek aan 75-plussers en Diemen voor Elkaar (een volwaardig loket voor de samenwerkende vrijwilligers, welzijns- en zorg-organisaties) zijn onmisbare onderdelen. Mantelzorgers verdienen goede ondersteuning waarbij de gemeente een regierol heeft om alle betrokkenen te verbinden. Zo kunnen knelpunten worden aangepakt en nieuwe oplossingen met elkaar worden gedeeld. Nieuwbouw moet altijd aanpasbaar gebouwd worden.