Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

StichtingWelzijnDiemen
Gezondheid

Stichting Welzijn Diemen

GroenLinks vindt het van groot belang dat er een lokaal gewortelde welzijnsorganisatie is. De organisatie en ondersteuning van vrijwilligers is onmisbaar voor...

Lees meer
Straatverlichting
Duurzaamheid

Straatverlichting

Openbare verlichting moet verbeterd worden waar dat met het oog op de veiligheid nodig is. GroenLinks is blij met de toepassing van LED-verlichting, aangezien...

Lees meer
Veiligheid
Veiligheid

Veiligheid

De criminaliteit in Diemen is al jaren aan het dalen. Evengoed heeft de bestrijding van criminaliteit en overlast altijd hoge prioriteit. Daarnaast ziet...

Lees meer
snelweg
Verkeer

Verkeer

Op snelwegen wil GroenLinks wil graag een maximum snelheid van 80 km/uur tussen 07.00 en 19.00 uur om de uitstoot van uitlaatgassen en geluidshinder te beperken...

Lees meer
Diemen Zuid
Verkeer

Verkeersplan Diemen Zuid 

De verkeerssituatie in Diemen Zuid wordt momenteel opnieuw bekeken in verband met de nieuwe woningbouw in Bergwijkpark / Holland park en de daardoor toenemende...

Lees meer
Vivos
Ontwikkelingssamenwerking

VIVOS

GroenLinks is er trots op dat VIVOS al jarenlang de solidariteit van Diemen met Nandaime in Nicaragua inhoud geeft. Mede door de inzet van GroenLinks bestaat de...

Lees meer
VoedselbankDiemen
Armoede

Voedselbank

De Voedselbank in Diemen is al vele jaren actief en dat betekent dat er in de gemeente nog steeds mensen met een te laag inkomen moeten zien rond te komen...

Lees meer
VoortgezetOnderwijs
Middelbare scholen

Voortgezet onderwijs

Door de groei van Diemen is ook de roep naar een middelbare school in Diemen opnieuw leven in geblazen. Goed onderwijs dichtbij huis vindt GroenLinks van belang...

Lees meer
Vrijwilligerswerk
Samenleving

Vrijwilligerswerk

Diemen kent heel veel vrijwilligers en GroenLinks steunt dat van harte. Vrijwilligerswerk is een goede manier om bij de samenleving betrokken te zijn. Iedereen...

Lees meer
WeilandDriehoek
Natuur

Weilanddriehoek / Driehoek

Op deze plek komen natuur en geschiedenis samen; het is een stukje zeer oud veenweidegebied tussen de Weteringweg en Diemerbos waarvan GroenLinks vindt dat het...

Lees meer
Wereldwinkel Elsengroen Diemen
Ontwikkelingssamenwerking

Wereldwinkel

De Wereldwinkel maakt nog steeds gebruik van een, inmiddels antieke, verkoopwagen en moet volgens GroenLinks nu eindelijk een passende huisvesting in Diemen...

Lees meer
Windmolens
Energietransitie

Windmolens

Met slechts drie windmolens kunnen we op schone en duurzame wijze voorzien in de energiebehoefte voor de helft van de Diemense huishoudens. GroenLinks wil deze...

Lees meer