Jongeren moeten kunnen rekenen op een goede start. Dit houdt in: goed onderwijs, een passend cultureel aanbod, stageplaatsen bij bedrijven en instellingen en betaalbare woonruimte.

Starters/ jongeren
GroenLinks neemt jongeren serieus en zal hun belangen behartigen als het gaat om bestrijding van werkloosheid, zoeken naar stageplekken bij bedrijven en instellingen, betaalbare woonruimte en stimuleren van deelname aan sport en cultuur. Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de ontwikkeling van jongeren, met én zonder problemen. Wij willen dat de gemeente structureel met jongeren in overleg gaat over zaken die hen aangaan.