Jongeren moeten kunnen rekenen op een goede start. Dit houdt in: goed onderwijs, een passend cultureel aanbod, stageplaatsen bij bedrijven en instellingen en betaalbare woonruimte.