De gemeente is in gesprek met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) over het opzetten van een nevenvestiging. GroenLinks is enthousiast over het concept van de OSB waarin de leerlingen middels een verlengde brugperiode de kans krijgen langer na te denken en uit te proberen op welk niveau zij het beste tot hun recht komen. Voor GroenLinks is het wel een zorg waar een middelbare school moet komen, gezien de beperkte ruimte die we in Diemen hebben en de behoefte aan sociale woningbouw en het behouden van het groen. Ook houden we de kosten die een middelbare school met zich meebrengt kritisch in de gaten.