Op deze plek komen natuur en geschiedenis samen; het is een stukje zeer oud veenweidegebied tussen de Weteringweg en Diemerbos waarvan GroenLinks vindt dat het in de huidige staat behouden hoort te blijven. De Weilanddriehoek maakt onderdeel uit van de regionale en nationale groenstructuur.