GroenLinks blijft pleiten voor een maximumsnelheid van 80 km/u op de ons omliggende provinciale en rijkswegen om de uitstoot van uitlaatgassen en geluidshinder te beperken en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer en moeten beschermd worden. Daarom pleiten wij voor 30 km/u in de gehele bebouwde kom en voor heldere fietsstroken. We richten wegen in als eenrichtingsverkeer en er komen meer plekken waar auto’s te gast zijn, zodat er veiligere fiets- en wandelroutes worden gecreëerd. Snorfietsen, brommers en scooters rijden binnen de bebouwde kom voortaan op de rijbaan.

GroenLinks is voor het stimuleren van elektrisch rijden, wat ook betekent dat de gemeente het plaatsen van laadpalen blijft faciliteren. Ook het gebruik van deelauto’s en deelscooters juichen wij toe. Hierbij is het van belang dat overlast wordt beperkt en ook hier steeds meer wordt ingezet op elektrische auto’s en scooters.