Op snelwegen wil GroenLinks wil graag een maximum snelheid van 80 km/uur tussen 07.00 en 19.00 uur om de uitstoot van uitlaatgassen en geluidshinder te beperken en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Binnen Diemen vraagt GroenLinks, zowel in het dagelijkse verkeer als bij werkzaamheden, continu aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en minder valide mensen.