De verkeerssituatie in Diemen Zuid wordt momenteel opnieuw bekeken in verband met de nieuwe woningbouw in Holland park en de daardoor toenemende verkeersstromen in Diemen Zuid. GroenLinks vindt dat sluipverkeer moet worden geweerd en dat de busbaan, met de nodige verkeerskundige maatregelen, opengesteld kan worden voor verkeer in de vorm van een 30-km zone.

GroenLinks Diemen is voor het openen van de busbaan voor alle verkeer. Hiermee wordt geïnvesteerd in groen in de wijk en een goede verbinding met Holland Park. Het verkeer wordt op deze manier beter verdeeld en de sociale veiligheid voor fietsers en voetgangers neemt toe.