In 2009 is de eerste brede school, De Meridiaan, door GroenLinks wethouder Grondel geopend. GroenLinks is er trots op dat inmiddels alle basisscholen in Diemen omgevormd zijn tot brede school waardoor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, naschoolse opvang en naschoolse vorming onder één dak aanwezig zijn. Dit stimuleert en faciliteert een doorgaande leerlijn voor alle kinderen.