Goed onderwijs is het beste wat we onze jonge inwoners kunnen geven. School als een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen. Gelijke kansen begint al voor de basisschool. Het is daarom belangrijk om voorschoolse educatie te stimuleren voor alle kinderen. Alle basisscholen in Diemen zijn een brede school waardoor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, naschoolse opvang en naschoolse vorming onder één dak aanwezig zijn. Dit stimuleert en faciliteert een doorgaande leerlijn voor alle kinderen.

Toegankelijke en duurzame schoolgebouwen met groene schoolpleinen zorgen voor een onderwijsklimaat waarbinnen elke leerling zich kan ontplooien. GroenLinks ondersteunt een gezonde school en stimuleert dat leerlingen in een schooltuin kunnen leren en ontdekken.