Werk is voor veel mensen belangrijk; het geeft structuur in het leven, een inkomen, eigenwaarde, vrijheid, contacten en de mogelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Voor mensen met een beperking, starters op de arbeidsmarkt en voor vluchtelingen is het lastiger om betaald werk te vinden. De gemeente ondersteunt mensen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit.  

GroenLinks wil dat de gemeente mensen (om)schoolt en hen helpt aan ‘groene banen’, zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers (= circulair slopen van oude gebouwen op zo’n manier dat materialen kunnen worden hergebruikt).