De meeste mensen willen graag werken, niet alleen voor het inkomen, maar ook voor de structuur van het dagelijks leven, het contact met collega’s en om bij te dragen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, voor starters op de arbeidsmarkt en voor vluchtelingen. Voor mensen met een beperking komen goede arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld neer op werken onder goede begeleiding. De gemeente kan bedrijven in de regio, zorginstellingen en andere organisaties stimuleren om hier met elkaar een programma voor op te zetten. GroenLinks wil voor nieuwe banen zorgen door in te zetten op woningisolatie en het in regionaal verband opwekken van schone energie.