Duidelijke communicatie met de burgers, laagdrempeligheid van gemeentelijke diensten en adequate klachtenafhandeling zijn volgens GroenLinks belangrijke zaken voor een klantgerichte houding van de gemeente. 

GroenLinks wil dat alle informatie en communicatie van de gemeente wordt geschreven in begrijpelijke en duidelijke taal, zowel in brieven als op de website. Iedere bewoner moet ook alle informatie op papier kunnen ontvangen als men daar om vraagt.