Vanaf het begin heeft GroenLinks Diemen duidelijk gemaakt tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen te zijn. We werden als gemeenteraad geconfronteerd met de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) welke nodig was voor de provincie om verder te gaan met het verlenen van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft de vvgb moeten afgeven, omdat wet- en regelgeving mbt ruimtelijke ordening ons hiertoe dwong. We houden hoop dat Vattenfall zich iets gaat aantrekken van de publieke opinie en gaat besluiten de bouw niet door te laten gaan. Ons standpunt blijft duidelijk: GroenLinks wil de biomassacentrale niet.