GroenLinks wil graag dat Theater de Omval een thuis is en blijft voor alle leeftijden en culturen en voor allerhande kunstvormen. Naast het huidige, gevarieerde aanbod moet er aandacht blijven voor culturele diversiteit en amateurkunst op het podium. GroenLinks staat open voor initiatieven vanuit de OBA en De Omval om hun samenwerking te versterken om zo kunst en cultuur in Diemen te stimuleren en de inwoners van Diemen beter van dienst te kunnen zijn. Diemer Festijn, Loswal Festival en het Multiculturele Festival zijn waardevolle Diemense activiteiten die veel mensen aanspreken en met elkaar in contact brengen.