GroenLinks is blij met de verhuizing van de OBA naar Theater de Omval. Dit betekent een nieuwe impuls voor de cultuur in Diemen. Theater de Omval en de OBA vormen een thuis voor de diverse groepen die Diemen rijk is.

Naast het huidige, gevarieerde aanbod moet er aandacht blijven voor culturele diversiteit en amateurkunst op het podium. GroenLinks staat open voor initiatieven vanuit de OBA en De Omval om hun samenwerking te versterken om zo kunst en cultuur in Diemen te stimuleren en de inwoners van Diemen beter van dienst te kunnen zijn. 

Diemer Festijn, Loswal Festival en het Multiculturele Festival zijn waardevolle Diemense activiteiten die veel mensen aanspreken en met elkaar in contact brengen.