Dit is een geweldig natuurgebied voorbij Fort Diemerdam en de elektriciteitscentrale, behorend bij de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). GroenLinks blijft zich om deze reden inzetten dat het in de huidige staat behouden blijft.