De inkomsten van de Gemeente bestaan naast middelen van het Rijk uit onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffen- en de riool heffing en toeristenbelasting. Het Rijk verwacht dat gemeenten zelf voor deze inkomsten zorgen. Deze inkomsten stellen de gemeente in staat haar taken uit te voeren en de voorzieningen op peil te houden. GroenLinks is van mening dat de verhouding tussen de gemeentelijke belastingen en de bijdrage van het Rijk in balans moeten blijven.