De inkomsten van de Gemeente bestaan naast middelen van het Rijk uit onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffen- en de rioolheffing en toeristenbelasting. Het Rijk verwacht dat gemeenten zelf voor deze inkomsten zorgen. Deze inkomsten stellen de gemeente in staat haar taken uit te voeren en de voorzieningen op peil te houden. GroenLinks wil de lasten niet verhogen als dat niet nodig is.