Op deze plek komen natuur en geschiedenis samen; het is een stukje zeer oud veenweidegebied tussen de Weteringweg en Diemerbos waarvan GroenLinks vindt dat het in de huidige staat behouden hoort te blijven. De Weilanddriehoek maakt onderdeel uit van de regionale en nationale groenstructuur. In 2011 heeft GroenLinks Diemen het belang en de bescherming van deze plek kunnen vastleggen in de Structuurvisie van de gemeente Diemen.