Binnen de bebouwde kom streeft GroenLinks naar goed georganiseerd, gifvrij groenonderhoud en aanplant van groen en (fruit)bomen waar mogelijk. De groene stukjes in Diemen kunnen worden verbonden door ecolinten en faunagoten. Dankzij GroenLinks ligt inmiddels de eerste faunagoot in de Ouddiemerlaan.