“ Ik wil graag samen verder werken aan een groen en sociaal Diemen voor nu en in de toekomst. ”

Matthijs Sikkes – Van den Berg in 550 woorden

Wie is Matthijs?

Matthijs (34) kwam in december 2019 vanuit Friesland naar Diemen, nadat hij in september van dat jaar gestart was als wethouder. De Randstad was hem niet vreemd. Matthijs is geboren in Naarden en verhuisde pas in zijn studententijd naar Friesland toen zijn moeder daar ging wonen. Hij ontmoette Bauke daar, ze trouwden en adopteerden in 2018 hun zoontje Hero.

Matthijs vertelt met passie over hoe belangrijk het is dat mensen je kansen geven en je helpen als dat nodig is. Hij omschrijft zichzelf als een druk kind, met diagnose ADHD. Maar zijn ouders problematiseerden dat niet en hij kreeg op de juiste momenten hulp. Zo kon hij worden wie hij nu is.

Via de mavo, een paar jaar aan de Pabo, is hij begonnen aan een studie pedagogiek aan de VU. Die studie paste bij zijn missie: mensen, maar zeker kinderen, de handvatten geven die ze nodig hebben om de juiste weg te bewandelen om het leven te leiden dat zij willen.

Waarom de politiek?

Matthijs groeide - met drie zussen -  op in een links gezin waarin iedereen genoot van debatteren. In De Fryske Marren, de fusiegemeente waar hij met Bauke ging wonen,  was nog geen GroenLinks-afdeling. Op zijn 24e zette Matthijs met een aantal enthousiastelingen deze afdeling op en werd vervolgens tijdens gemeenteraadsverkiezingen in 2013 (tussentijds vanwege de fusie van drie  gemeente in gemeente De Fryske Marren) gekozen als raadslid.

In 2019 stapte hij over naar de Provinciale Staten van Friesland, maar toen kwam al heel snel de kans voorbij om wethouder te worden in Diemen. Die kans, om echt te besturen en echt 24 uur per dag bezig te zijn met de politiek en inwoners, kon hij niet voorbij laten gaan.

Waar staat Matthijs voor?

Matthijs realiseert zich dat het inmiddels een veelgebruikt woord is, maar de menselijke maat is heel belangrijk voor hem. Hij zal beleid om klimaatverandering tegen te gaan dan ook altijd vanuit de inwoner benaderen. ‘Ik begrijp de weerstand, want ik snap dat het moeilijk is om je gedrag te veranderen of dingen te laten. Daarom is het zo belangrijk dat we uitzoeken hoe we dit samen gaan doen. Dit onderwerp is zo ingrijpend, dat ik ook graag zelf het gesprek aanga met bewoners’. Matthijs geeft aan dat hij het klimaat zo belangrijk vindt, omdat het voor hem logisch is dat je zorgt voor de aarde, voor dieren, de natuur, zijn kind en de kinderen daarna. ‘Je zorgt voor elkaar, juist door te zorgen voor het klimaat. Ik wil niet dat mensen na mij het slechter krijgen’.

Die persoonlijke aanpak en betrokkenheid komt ook naar boven als hij spreekt over de slachtoffers van de toeslagenaffaire. ‘Ik wil echt concreet wat voor onze inwoners betekenen. Ik wil dat zij hun leven weer kunnen oppakken. De gemeente helpt hen daarom ook met hun schulden. Maar nog belangrijker is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook zij weer vertrouwen krijgen in de overheid’. En dan met nadruk: ‘Ik geloof in een overheid die mensen verder helpt, daarom is deze affaire ook zo ongelooflijk pijnlijk’.

Wat kun je van Matthijs verwachten?

‘Diemen is een dorp waar iedereen thuis kan zijn. En dat wil ik behouden. De mensen die hier opgroeien, moeten hier ook kunnen blijven wonen. Daarom wil ik met de inwoners blijven samenwerken aan een Diemen dat klaar is voor de toekomst: op het gebied van klimaat, voldoende woningen en de voorzieningen die daarbij passen.’