Portefeuille

 • 1e Loco-burgemeester
 • Jeugdzorg
 • Inburgering, diversiteit en inclusie
 • Beheer openbare ruimte
 • Gebouwen- en wijkbeheer
 • Afval en milieu
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Water, natuur en dierenwelzijn

Wijkwethouder Diemen Zuid

Projecten:

 • Verkeersstructuur Diemen Zuid
 • Natuurpark Spoorzicht, Oosterringdijk en Van Gemertplantsoen

Programma’s:

 • Duurzaamheid
 • Grip op het sociaal domein (met wethouder Everhardt)
Matthijs