Naam: Ik ben Egbert Bouwhuis

Leeftijd: 50 jaar

Ik woon in Diemen sinds 2020. Geboren in Puttershoek en woonde vanaf 1998 in Amsterdam

Naast raadslid ben ik ook: de permanente ‘ogen, oren en spreekbuis’ in Den Haag voor de branchevereniging van verzekeraars. Het werk gaat over een diversiteit aan onderwerpen, zoals klimaatverandering, energietransitie en klantbelang.

Ik zet mij in voor GroenLinks omdat voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen en uitdagingen ook politieke keuzes nodig zijn. GroenLinks staat voor het beschermen van natuur en milieu en een eerlijke welvaartsverdeling, nationaal én internationaal. Ook lokaal worden besluiten genomen die invloed hebben op duurzaamheid en menselijkheid. Op het gebied van wonen zie ik bijvoorbeeld een uitdaging. Met alle middelen die de gemeente kan inzetten moet komende jaren ervoor worden gezorgd dat er vooral betaalbare woningen worden gebouwd en dat particuliere beleggers buiten de deur worden gehouden. Daar moeten vooral woningen bij zijn voor jonge Diemenaren, ouderen en personen met een beperking.