Om lage inkomens te ondersteunen geeft de regering dit jaar een eenmalige energietoeslag van in totaal 1.300 euro per huishouden. Bijna alle gemeenten, ook Diemen, sluiten studenten op advies van minister Schouten uit van deze toeslag. Echter, ook studenten behoren vaak tot de laagste inkomens. De rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als gehele groep voor het eenmalige categoriaal verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Volgens de rechtbank wordt een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt.

GroenLinks Diemen en PvdA Diemen hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen.

  1.  Heeft het college kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 5 augustus 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:4263)?
  2.  Welke gevolgen heeft dit voor studenten in Diemen? Is er hierbij een verschil tussen studenten tot de leeftijd van 21 jaar en de groep van 21 jaar en ouder?
  3.  Wil het college op korte termijn onderzoeken of studenten in Diemen dit jaar alsnog een (gedeeltelijke) energietoeslag kan worden toegekend?

Meer over dit onderwerp is te lezen via: DiemerNieuws van 5 augustus 2022.