GROENLINKS DIEMEN ORGANISEERT VERKIEZING GROENE LINTJE
Wie is de groenste inwoner van Diemen in 2022?

Voor de vierde keer organiseert GroenLinks Diemen de verkiezing voor het Groene Lintje.
Met het Groene Lintje waardeert GroenLinks mensen of organisaties die zich sterk maken
voor een groen en duurzaam Diemen. De inwoners van Diemen mogen bepalen naar wie
dat lintje gaat: wie is de groenste inwoner of organisatie van Diemen in 2022?

GroenLinks Diemen vindt aandacht voor het milieu, juist ook op lokaal niveau, van groot belang.
Met grote én kleine duurzame initiatieven wordt de leefomgeving van de inwoners van Diemen
stap voor stap beter.

Wie komen in aanmerking?
Iedereen in Diemen die zich als persoon of via een organisatie inzet voor natuur, milieu of
duurzaamheid in Diemen komt in aanmerking. Maar ook een Diemens bedrijf of organisatie die
extra aandacht heeft voor het milieu kan worden aangemeld.

Winnaar van verleden jaar
Vorig jaar ontving Joan Dest het Groene Lintje omdat ze zich al jarenlang had ingezet om saaie
perken in de Tobias Asserlaan om te toveren naar perken met prachtige bloemen en struiken.

Hoe kun je iemand aanmelden?
Alle Diemenaren en Diemenezen kunnen een persoon of een organisatie aanmelden die een
groen lintje verdient. Dit doe je door een mail te sturen aan lintje@groenlinksdiemen.nl
Natuurlijk graag met een korte motivatie waarom deze persoon in aanmerking komt voor het
lintje.

Ook staat op 10 september GroenLinks met een kraam op het marktplein in Diemen. Terwijl je een kijkje neemt op de markt, kun je aangeven wie volgens jou het groene lintje verdient. Tot 25 september 2022 kunnen mensen of organisaties worden aangemeld.

Verkiezing
Het bestuur en fractie van GroenLinks Diemen bespreken de inzendingen en maken begin
oktober bekend welke drie personen en/of organisaties in aanmerking komen. Dan start de echte
verkiezing: de inwoners van Diemen kunnen via een stemtool bepalen wie van deze drie
genomineerden het lintje krijgt.

Uitreiking
GroenLinks Diemen reikt het lintje eind oktober 2022 uit en zorgt ervoor dat deze persoon of
organisatie op een mooie manier in het zonnetje wordt gezet!