De gemeenteraad van Diemen heeft vanavond, 3 juni, gesproken over de voorgestelde wijziging van de huisvestingsverordening.

GroenLinks vindt het heel goed dat het college hierin voorstelt per 1 juli 2022 ook in Diemen opkoopbescherming in te voeren. Met dit extra instrument kunnen we meer sturing geven aan de volkshuisvesting. De kansen voor personen die in een eigen woning willen wonen, worden vergroot door de goedkope en middeldure koopwoningen (tot een WOZ-waarde van € 512.000) te beschermen tegen koop om duur te gaan verhuren.

GroenLinks zou het logisch vinden om de WOZ-waardegrens periodiek te corrigeren voor de ontwikkeling van de huizenprijzen. Op voorstel van GroenLinks gaat Diemen hierin Amsterdam volgen en zal het college periodiek een voorstel doen aan de gemeenteraad om de WOZ-waardegrens aan te passen.

Op 16 juni 2022 zal de raad de opkoopbescherming nog formeel vaststellen.