Zicht op een woning

Een dochter van 29 die nog bij haar ouders woont. Een betaalbare woning heeft zij nog niet
gevonden. De moeder vindt het best gezellig, maar zou haar dochter een eigen plek gunnen.

Die zaterdag hoorde ik in de wijk Spoorzicht verschillende ouders met hetzelfde verhaal. Kinderen
van ver in de 20 die nog bij hun ouders wonen. Zulke gesprekken geven energie om mij in te zetten
voor betaalbare woningen.

De mogelijkheden worden voor een groot deel bepaald door keuzes en regels die door ‘Den Haag’
zijn gemaakt. De uitdaging is om binnen die regels te doen wat kan voor meer betaalbare woningen
in Diemen. Bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan voor Hof van Saan het bouwen van 30%
sociale huur en 20% middeldure huur vast te leggen.

Voor nieuwe middeldure huurwoningen gelden naast de Diemense inkomensgrenzen geen regels
voor het toewijzen van die woningen. Op initiatief van GroenLinks heeft de raad eind vorig jaar het
college gevraagd na te denken over verdere regels. Het is goed dat een deel van de middeldure
huurwoningen die in juni in Holland Park werden aangeboden, met voorrang zijn verhuurd aan
medewerkers in de zorg, veiligheid en het onderwijs.

Voor woningcorporaties staat in de wet dat zij een sociale huurwoning moeten toewijzen aan iemand met een laag inkomen. Een particuliere verhuurder biedt een sociale huurwoning niet aan via Woningnet en mag de sleutel ook geven aan iemand met een hoog inkomen. Daarom heeft het de voorkeur dat sociale huurwoningen door een corporatie worden verhuurd. Als een ontwikkelaar zelf sociale huurwoningen wil gaan aanbieden, moet de gemeente afspraken maken over het toewijzen.

Zo kunnen nieuwe woningen beschikbaar komen voor jongvolwassenen uit Spoorzicht en andere
starters met een kleine portemonnee.