Wij hebben samen met PvdA Diemen een noodplan ondertekend, met een oproep aan het Kabinet tegen de stijgende kosten voor boodschappen en energie. Deze stijgende kosten rijzen de pan uit en raken niet alleen de laagste inkomens maar ook de middeninkomens. Het is de hoogste tijd dat er ingegrepen wordt op de energiemarkt.

We roepen het kabinet op om snel in actie te komen. Om te zorgen dat wachtrijen bij armoedeloketten en voedselbanken voorkomen worden. Als lokaal bestuurders hebben we onvoldoende middelen om onze inwoners van dienst te kunnen zijn. De huidige maatregelen van het Kabinet zijn ongericht en onvoldoende. Kijk alleen al naar de energierekening: die stijgt harder dan de compensatie. En van verlaging van btw en accijnzen profiteren vooral de hoge inkomens.

De falende energiemarkt, waar exploderende kosten gepaard gaan met torenhoge winsten voor energiebedrijven, vraagt om nationale sturing. 

Dit zijn onze drie kernpunten:

  1. Een loonakkoord voor hoger salaris
  2. Compensatie ook voor middeninkomens
  3. Ingrijpen in de energiemarkt

Meer hierover is te lezen in het AD van 30 augustus 2022 https://www.ad.nl/utrecht/energietoeslag-dempt-de-ergste-financiele-pijn-maar-is-voor-veel-minima-niet-voldoende~a7fa2f62/

en op de website van GroenLinks https://groenlinks.nl/nieuws/oproep-aan-het-kabinet-nationaal-noodplan