We hebben als fractie heel kritisch gekeken en gezocht naar mogelijkheden om tegen te stemmen, om een reden te vinden om de komst te dwarsbomen. Dit is ons helaas niet gelukt.

We hebben de vvgb moeten afgeven, omdat wet- en regelgeving ons hiertoe dwong. Ook de provincie is gebonden aan de landelijke wet-en regelgeving en heeft kennelijk geen redenen gevonden om de vergunning te weigeren. We balen hier van! Gelet op de huidige regels die gelden m.b.t. biomassacentrales in Nederland is gebleken dat we als gemeente en als provincie weinig invloed hebben. Hoe graag we dit met z’n allen ook zouden willen.

We hadden echter wel hoop. Hoop dat de provincie alsnog een reden zou vinden om te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege de nieuwe ontwikkelingen omtrent stikstof. Ergens hadden we ook de hoop dat Vattenfall zich iets zou aantrekken van de publieke opinie en zou besluiten de bouw niet door te laten gaan. Het mocht allemaal niet zo zijn. Maar we blijven bij ons standpunt: wij willen de biomassacentrale niet.

We hebben echt gedaan wat we konden. In april 2020 hebben statenleden schriftelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten gesteld. In mei heeft GroenLinks Diemen nog een brief geschreven aan de SER-werkgroep biomassa om te wijzen op het gebrek aan lokaal draagvlak en zeggenschap van de lokale overheid. In juni heeft Vattenfall laten weten het definitieve besluit over het bouwen van de centrale enigszins uit te stellen, maar ze zijn het nog steeds wel van plan.

Afgelopen maandag, op 1 februari 2021, is er een rechtszaak begonnen tegen de verlening van de omgevingsvergunning en de natuurvergunning door de provincie. Wij zijn benieuwd wat daar de uitkomst van zal zijn.

Namens de fractie van GroenLinks Diemen.

Hilda van ´t Riet, fractie voorzitter.

 

Zie ook:

(link standpunt GroenLinks over afgeven van verklaring van geen bedenkingen uit juli 2019)

(link naar brief aan SER uit mei 2020)