Afgelopen woensdag was het moment van de waarheid. Na het voeren van een geweldige campagne was het wachten op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing. En wat een fantastisch resultaat hebben we gehaald: met opnieuw 5 zetels blijft GroenLinks de grootste partij in Diemen

Wij willen onze dank en waardering uitspreken naar alle leden en vrijwilligers die de afgelopen periode intensief campagne hebben gevoerd. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om dit resultaat neer te zetten.

Nu wij de grootste partij zijn geworden zijn wij aan zet om het formatieproces op starten. De fractie heeft Zita Pels bereid gevonden om als informateur de eerste gesprekken te voeren met alle partijen. Zita is gedeputeerde in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Aan de hand van haar advies zal gekeken worden met welke partijen er wordt onderhandeld om te werken aan een menselijk, eerlijk en duurzaam Diemen.

Meer nieuws over het formatieproces is te lezen in het Diemer Nieuws, of via de paarse button.

Zita Pels,

Gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Holland (foto GroenLinks).

Zita Pels foto GroenLinks (via Karin)