(Beschouwing Nicole van Engelen (fractievoorzitter GLDiemen) bij de Kadernota 2017)

De afgelopen jaren heeft Diemen voor een aantal fikse uitdagingen gestaan. Door de crisis en de daardoor stilvallende woningverkoop werd De Sniep een molensteen om de nek van de gemeente. Daarnaast is er hard gewerkt aan de transities binnen het sociaal domein. 

Er is inmiddels veel veranderd en ontwikkeld. De verkoop van woningen is, zeker in Amsterdam en omgeving, dermate aangetrokken dat tegenwoordig weer regelmatig boven de vraagprijs geboden wordt. Ook wordt er weer volop gebouwd. In Diemen is de woningbouw op zowel de Sniep, Holland Park en ook De Sfinx in volle gang. Het inwoneraantal groeit fors en dat vergt ook grote investeringen van de gemeente, onder meer om ervoor te zorgen dat de infrastructuur en de voorzieningen in Diemen op het nieuwe inwoneraantal afgestemd worden. De verwachting is dat komend jaar ook weer meer instroom zal zijn van statushouders. De taakstelling voor Diemen in het eerste half jaar van 2016 is 32. Daarvan moeten er nog 18 worden geplaatst. Voor de 2de helft van dit jaar zijn dat er 37. Dit maakt de behoefte aan meer sociale woningen alleen maar meer nijpend. GroenLinks heeft het realiseren van nieuwe sociale woningbouw al jarenlang hoog op de verlanglijst staan en wij zijn dan ook erg blij dat de plannen hiertoe steeds concreter worden. Er zijn inmiddels, mede als antwoord op een door GroenLinks ingediende motie, verschillende locaties in beeld gebracht. Wij zijn erg benieuwd naar de verdere uitwerking hiervan en willen ons er hard voor maken dat de nieuwe sociale woningbouw op een goede manier in Diemen wordt ingepast.

Naaste investeringen die voortkomen uit de groei van Diemen zal Diemen de komende tijd ook investeren in het verbeteren van de spooronderdoorgang naar Diemen Noord. De plannen hiertoe worden steeds concreter, de bestuurovereenkomst is eerder deze maand ondertekend. Groenlinks vindt dat Diemen de kans om de situatie daar veiliger en toekomstbestendig te maken doordat er gelden vanuit de Rijksoverheid en de provincie beschikbaar zijn met beide handen aan moet nemen.  Wij beseffen daarbij terdege dat de spooronderdoorgang ook een investering van de bewoners vraagt daar het om een ingrijpende verandering gaat die in de aanloop voor veel overlast zal zorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat het een grote verbetering is voor de mobiliteit in ons dorp.

De transities zijn in Diemen gelukkig goed verlopen. De volgende stap is die van de daadwerkelijke transformatie. Ruimte bieden aan nieuwe vormen van zorg en er tegelijkertijd voor zorgen dat een ieder die dat nodig heeft de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft klinkt prachtig, maar is niet gemakkelijk. Het voortbestaan van de Commissie Decentralisaties als Commissie Transformaties juicht GroenLinks toe zodat de Raad deze ontwikkeling op de voet kan volgen. Wij zijn uiteraard benieuwd welke nieuwe werkwijzen ontstaan door de kortere lijnen en de verbeterde onderlinge samenwerking zoals nu gecreëerd in de Brede Hoed.  

Op het gebied van duurzaamheid heeft Diemen nog veel werk te verrichten om de doelstelling energieneutraal in 2040 te behalen. GroenLinks kijkt dan ook uit naar het nieuwe werkplan van de energiecoordinator en verwacht dat we met goede acties verder vooruit kunnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat duurzaamheid consequent meegenomen wordt in de plannen van de verschillende programma's. 

Het belang om anders met energie en verbruik om te gaan wordt steeds meer zichtbaar in de klimaatverandering. GroenLinks heeft bij de laatste begroting gevraagd om de gevolgen van extreme hitte en piekbuien in Diemen in kaart te brengen. GroenLinks is blij met de informatie die we daaruit gekregen hebben en hebben deze in de praktijk terug kunnen zien de afgelopen weken. GroenLinks heeft waardering voor het initiatief van het college om middels een persbericht aan haar bewoners duidelijk te maken wat de gemeente aan klimaatadaptatie doet en, ook erg belangrijk, wat bewoners zelf kunnen doen. Op woensdag 16 november organiseert GL over dit onderwerp een thema-avond. Uiteraard bent u allen van harte uitgenodigd.