“ "Ik vind het belangrijk dat de gemeente goed voor de Diemenaren zorgt, zeker voor diegenen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken." ”

In december 2011 is Nicole van Engelen als nieuw lid van de Gemeenteraad in Diemen namens GroenLinks geïnstalleerd. Daarvoor was Nicole actief als fractieopvolger van GroenLinks Diemen. In 2014 en 2018 is Nicole herkozen als raadslid. Nicole was politiek leider en fractievoorzitter van 1 oktober 2015 tot 1 maart 2020.

De fractieleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behandelen van alle onderwerpen die actueel en relevant zijn. Daarbij hebben de fractieleden onderling voor de grootste onderwerpen een portefeuilleverdeling gemaakt. 

Eventuele vragen en/of inhoudelijke zaken die aan de fractie zijn gericht, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van het fractiesecretariaat: bestuur@groenlinksdiemen.nl . Daarnaast is Nicole is te bereiken via n.vanengelen@diemen.nl.

 • Sociale zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Onderwijs, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
 • Anti-discriminatiebeleid
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Inburgering en volwasseneneducatie
 • Welzijn en zorg
 • Jeugdzorg
 • Sport en Evenementen
 • Wijkgericht werken
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Kunst en cultuur (incl. De Omval, bibliotheek en cultuurhistorie)
 • Financiën en economische zaken
 • DUO+, Metropoolregio Amsterdam