“ Mensen weten niet altijd de weg in de Nederlandse maatschappij te vinden en het is belangrijk met hen mee te denken en hen daarbij te ondersteunen. Daar heeft de gemeente een grote rol in. ”

Yeliz Yildiz-Kaya in 550 woorden.

De komende maanden in de nieuwsbrief telkens kort aandacht voor een van de raadsleden. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waarop kun je rekenen als je je stem op dit raadslid uitbrengt?

Wie is Yeliz?

Yeliz (41 jaar) woont nu ruim vier jaar in Diemen. Met haar man en drie kinderen. Twee meiden van  10 en 8. En een jongen van 3 jaar oud. Een jong gezin dus. Gecombineerd met een deeltijdbaan bij  gemeente Amsterdam en raadslid voor GroenLinks in Diemen geeft dat uitdagingen. Maar Yeliz heeft inmiddels wel een goede modus gevonden.

Yeliz is geboren en getogen in Eerbeek. Daar kwam eerst haar opa wonen, die als gastarbeider aan het werk ging in één van de vele papierfabrieken. Yeliz’ ouders kwamen rond hun trouwen naar Nederland, waar ook haar vader in de papierfabriek ging werken. Na haar studie Sociologie in Amsterdam, kwam ze uiteindelijk naar Diemen. 

Mede dankzij haar achtergrond weet ze dat het belangrijk is oog te hebben voor waar mensen vandaan komen, dat je moet meevoelen met wat mensen meemaken. Mensen weten niet altijd de weg in de Nederlandse maatschappij te vinden en het is belangrijk met hen mee te denken en hen daarbij te ondersteunen. Daar heeft de gemeente een grote rol in. 

Waarom de politiek?

Toen Yeliz naar Diemen verhuisde, speelden de problemen rond de opvang van vluchtelingen uit Syrië. GroenLinks toonde zich hierin voor haar het meest medemenselijk en ze werd lid. Om ook lokaal actief te kunnen zijn, meldde ze zich bij GroenLinks Diemen. En omdat toen ook de gemeenteraadsverkiezingen eraan kwamen, besloot ze zich op te geven als raadslid. En voor ze het wist stond ze op nummer 3 op de lijst. 

Waar staat Yeliz voor?

Yeliz heeft een hele brede portefeuille – van werk en inkomen tot informatieveiligheid – maar in de kern gaat het er bij Yeliz over ‘hoe we ervoor kunnen zorgen Diemen een prettig dorp is om in te wonen’. Als begeleider van mensen met een bijstandsuitkering in Amsterdam kent ze de problematiek. De ingewikkelde regelingen en hoe lastig het is voor sommige mensen om mee te doen aan de maatschappij. Zoals de hoogzwangere vrouw met flinke schulden die haar enorme hoge huur niet meer kon betalen. Als raadslid wil ze dat de gemeente vrouwen in zo’n situatie helpt. Met het vinden van een betaalbare woning en een oplossing voor de opgelopen schulden. Zodat de vrouw en haar kind met een schone lei kunnen beginnen. 

Dat is ook de reden waarom Yeliz het initiatief nam om Diemen te laten aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede. In Diemen leeft – en daarmee gaat het gelijk op met de rest van Nederland – 1 op de 12 kinderen in armoede. Als je als kind al niet kunt deelnemen aan zaken als sport, schoolreisjes en kinderfeestjes, dan krijgt dat kind niet de basis die je nodig hebt voor je latere leven. 

Wat kun je van Yeliz verwachten?

‘Ik zal altijd alle meningen van alle belanghebbenden meewegen in mijn besluit’. Yeliz is in al haar bescheidenheid opeens heel stellig. Ze geeft aan dat ze altijd alle voors en tegens goed bekijkt. En dat ze dus ook van mening kan veranderen als ze merkt dat een besluit teveel nadelige gevolgen heeft voor de inwoners van Diemen. ‘Ik kijk niet alleen naar de theorie, of naar wat er op papier staat. Door oog te hebben voor de emoties en verschillende standpunten samen te brengen kan ik uitleggen waarom ik voor een bepaald besluit sta. Daar kunnen mensen mij altijd op aanspreken.’

Yeliz Yildiz-Kaya Speerpunten Afspelen op YouTube