FUNCTIE PENNINGMEESTER BESTUUR GROENLINKS DIEMEN.

WIE ZIJN WIJ?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij initiëren activiteiten voor leden en geïnteresseerden, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie.

WIE ZOEKEN WIJ?

Wij zoeken op dit moment een penningmeester. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de afdelingsfinanciën. Je beheert de meerjarenbegroting en zorgt ervoor dat er voldoende verkiezingsbudget is. De penningmeester handelt verder de betaling van facturen en declaraties af en heeft contact met de bank. Daarnaast draagt de penningmeester zorg voor het opstellen van de jaarrekening, tussentijdse rapportages en zorgt voor het financieel jaarverslag. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor het aanstellen van een kascommissie en zoekt financiële afstemming met de fractie en het landelijk bureau.

Je legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van de afdeling en uiteindelijk aan de ALV.

WIE BEN JIJ?

 • Jij bent:
 • Zorgvuldig, verantwoordelijk en flexibel;
 • Niet bang voor excel en administratie;
 • Iemand die kritische vragen stelt;
 • Iemand die kansen in activiteiten ziet;
 • Positief en enthousiasmerend;
 • Lid of wil lid worden van de partij;
 • Beschikbaar om iedere 6 weken deel te nemen aan het bestuursoverleg in de avond uren;
 • Je hebt gemiddeld 4-6 uur per maand de tijd om de financiën op orde te houden (er zijn pieken bijvoorbeeld tijdens de campagnetijd en rustige tijden tijdens de zomer).

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring en campagnekennis;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken; Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Vooral mensen met een bi culturele achtergrond nodigen wij uit om te solliciteren.

PROCEDURE

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar de secretaris: bestuur@groenlinksdiemen.nl.

Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen voor 1 oktober solliciteren door het sturen van een motivatie met CV aan de secretaris.

De interne kandidatencommissie voert uiteindelijk een gesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.

De eerste periode zal de functie interim bekleed worden op de eerstvolgende ALV zal de kandiatuur door de leden bekrachtigd worden.