Klimaatverandering eist een verandering van de manier waarop we onze energie opwekken.

In Diemen stimuleren we isolatie van woningen omdat je daardoor minder gebruik maakt van energie. Daarnaast moeten we fossiele brandstof vervangen door zonne- en windenergie. Daarom kijken we ook in Diemen hoe we binnen onze gemeentegrenzen windmolens kunnen plaatsen.

GroenLinks is voor het plaatsen van windmolens in Diemen, wel alleen als dat kan zonder dat het de gezondheid van de bewoners en de natuur van Diemen schaadt.