De verbeteringen op het gebied van handhaving en toezicht in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid. Daar waar (sociale) veiligheid of leefbaarheid verbeterd moet worden, willen we dat organiseren door een wijkgerichte aanpak.

De bestrijding van criminaliteit en overlast heeft altijd hoge prioriteit. Daarnaast ziet GroenLinks veel kansen bij het voorkomen van deze uitwassen door gericht jongerenwerk, betere wijkinrichting, verbetering van de verlichting, buurtpreventie en door het opheffen van gescheiden verkeer (auto, fiets, voetgangers op aparte wegen) zodat er geen stille, afgelegen fietspaden meer zijn. 

GroenLinks wil bij de veiligheid in de openbare ruimte niet alleen repressieve instrumenten inzetten, maar juist preventief blijven samenwerken met politie, justitie, handhavers, jongerenwerk en jeugdhulpverlening en zo nodig met buurgemeenten. Omdat cameratoezicht inbreuk maakt op onze privacy, wil GroenLinks dat dit alleen wordt ingezet als het echt nodig en van grote toegevoegde waarde is.

Er zijn meldpunten voor kindermishandeling, huiselijk geweld en discriminatie, GroenLinks vindt dat deze veel meer bekendheid moeten krijgen.