GroenLinks is voor betaald parkeren voor bezoekers in de omgeving van het winkelcentrum om parkeeroverlast die er anders voor de omwonenden ontstaat tegen te gaan. GroenLinks is ook voor betaalde ontheffingen in de blauwe zones. Parkeerruimte is schaars en kan alleen langs deze weg goed worden gedeeld. Het is beleid in Diemen dat de tarieven alleen kostendekkend mogen zijn en GroenLinks ziet erop toe dat de gemeente zich hier aan houdt.