GroenLinks is van mening dat alle nieuwbouw aan strenge criteria dient te voldoen wat betreft het gebruik van duurzame materialen en energiezuinigheid. Nieuwbouw in wijken zou meer ontmoetingsgericht moeten zijn. GroenLinks heeft de ambitie dat er 1000 sociale huurwoningen bijkomen in Diemen en daarnaast ook woningen met middelhoge huur.