Bij de ontwikkeling van Bergwijkpark / Holland Park naar een wijk met gecombineerd werken en wonen zijn nieuwe technieken voor energiezuinige woningbouw toegepast en is gewerkt met duurzame materialen. GroenLinks heeft de afgelopen periode met succes gepleit voor een goede verhouding tussen bebouwing en groen in Bergwijkpark. We blijven ook bij andere bouwprojecten alert op duurzame (sloop en) bouw en blijven onder de aandacht brengen dat er ook woningen beschikbaar moeten komen voor mensen met een minder brede beurs.