Duidelijke communicatie met de burgers, laagdrempeligheid van gemeentelijke diensten en adequate klachtenafhandeling zijn volgens GroenLinks belangrijke zaken voor een klantgerichte houding van de gemeente. Plannen in een wijk behoren vooraf met burgers besproken te worden en niet pas als er al een concreet plan ligt, waar burgers nauwelijks nog iets aan kunnen veranderen. Om de burgerparticipatie te versimpelen en vergroten wil GroenLinks dat de Gemeente gaat werken met een app zoals de Youmee app. Hiermee kunnen inwoners direct betrokken worden bij de plan- en besluitvorming van de Gemeente.