Schuldhulpverlening en integrale gezinszorg dragen bij aan armoedebestrijding. GroenLinks heeft bijgedragen aan de verruiming van de kindgebonden bijzondere bijstand. Voor minimuminkomens heeft GroenLinks gezorgd dat de wachtperiode om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag is verkort naar 3 jaar (was 5 jaar). GroenLinks is tegen beperking van de armoede ondersteuning.