De ongelijkheid stijgt en de armoede neemt niet af. Daarom blijft GroenLinks inzetten op armoedebestrijding en ontwikkelkansen. We pakken schulden verder aan. De gemeente blijft mensen ondersteunen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit.

GroenLinks wil graag experimenteren met het basisinkomen en de vrijheid van mensen in de bijstand vergroten.
Geldzorgen maken mensen ziek. Bij inwoners die door schulden in de problemen zijn gekomen en waar de oplossing ver weg lijkt, moet de gemeente de schuld(en) overnemen en een afbetalingsregeling treffen met de inwoners. Te beginnen met een ‘jongerenkrediet’ specifiek voor het overnemen van problematische schulden van jongeren. 

Diemen moet zich blijvend inzetten voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en hen ondersteuning bieden waar nodig. Specifieke aandacht moet er zijn voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Waarbij het onder de aandacht brengen van onze lokale regelingen belangrijk is en blijft.